Pomoc při řešení vztahů

  Pro svůj osobní rozvoj a pro pomoc druhým rozvíjet jejich životy jsem absolvovala 4letý vzdělávací kurz

u ing. Zdeňky Jordánové (2010-2014).

  Podpora při řešení a překonávání nepříznivých životních situací, rozhodování a v nalézání své jedinečné cesty. Zaměřuji se hlavně na partnerské vztahy, děti, závislosti, kouření, alkoholismus, manipulace, šikana, překonání strachu, žárlivost, rozhodnutí, vyhoření....

 

 Pracuji formou osobního rozhovoru, kladením cílených otázek, pomocí kineziologického testu. 

 Odstranění příčiny, vlastních vnitřních omezení, nemocí, pocity viny, žárlivosti, strachu, manipulovatelnosti, nízké sebedůvěry..., řešíme-li vztahy, zásadní rozhodnutí nebo smysl svého života.

 Důsledkem je posílení vlastní sebedůvěry, samostatnosti , nezávislosti, převzetí zodpovědnosti za svůj život, svá rozhodnutí. Sebepoznáním a sebepřijetím dostáváme sílu a moc, žít svůj život podle své představy.

Cena za hodinovou konzultaci je 500, - Kč

MH

© 2015 by MH.

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-flickr